Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejsza informacja mówi o tym w jaki sposób przetwarzam Twoje dane osobowe.
Jestem administratorem Twoich danych osobowych i zgodnie z prawem jestem zobowiązany dostarczyć Ci informacji, o tym, dlaczego i w jaki sposób wykorzystuję Twoje dane oraz o prawach jakie Ci w związku z tym przysługują.
Zapoznaj się ze stosownymi informacjami, wybierając opcję, która najlepiej do Ciebie pasuje.

Jesteś moim Klientem
Jesteś odbiorą jednego z moich newsletterów, biuletynów (wtedy także jesteś Klientem)
Dostarczasz mi towary lub usługi
Odwiedzasz mój Fanpage i strony internetowe (co powoduje, że Twoje dane osobowe, mogą być przetwarzane również przez Facebook)