Jak przetwarzamy Twoje dane z Facebook

Niniejsza informacja mówi o tym w jaki sposób przetwarzam Twoje dane osobowe z wykorzystaniem narzędzi dostarczonych przez Facebook (dalej FB).
Jestem administratorem Twoich danych osobowych i zgodnie z prawem jestem zobowiązany dostarczyć Tobie informacji, o tym, dlaczego i w jaki sposób przetwarzam Twoje dane oraz o prawach jakie Tobie w związku z tym przysługują.
Pamiętaj, że przede wszystkim:

  • Ty odpowiadasz za to jakie dane i komu udostępniasz jako użytkownik FB. Po zalogowaniu do swojego profilu częścią z nich możesz zarządzać w ustawieniach prywatności:
    https://www.facebook.com/settings?tab=privacy, a częścią klikając pozycję Informacje obok swojego imienia i nazwiska na stronie profilowej,
  • podobnie jak Ty, jestem przede wszystkim użytkownikiem FB. Korzystając z narzędzi FB, przetwarzam Twoje dane osobowe, ale mój wpływ na działanie tych narzędzi jest marginalny.
    Jeśli chcesz wiedzieć jak sam FB chroni Twoje dane, zajrzyj tutaj: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Kim jestem?

Nazywam się Rafał Tochman. Adres pod jakim prowadzę działalność, to ul. Poznańska 16d, 62-023 Borówiec.
W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się ze mną pocztą pod powyższym adresem lub:
– przez formularz kontaktowy na stronie: https://www.etena.pl/kontakt/
– pod adresem e-mail: odo@etena.pl

Po co i na jakiej podstawie przetwarzam Twoje dane osobowe?

Twoje dane w ramach narzędzi FB,  przetwarzam zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera f RODO. Artykuł ten pozwala na przetwarzanie danych w związku z moim prawnie uzasadnionym interesem, którym jest:

  • prowadzenie działań marketingowych,
  • możliwość komunikacji z Tobą,
  • ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

Po zważeniu Twoich interesów, praw i wolności oraz mojego interesu ocenilłem, że przetwarzanie Twoich danych osobowych w ramach narzędzi FB, nie będzie ingerować nadmiernie w Twoją prywatność, ani nie będzie stanowić dla Ciebie nadmiernej uciążliwości.

Z jakich narzędzi FB i w jakich okolicznościach korzystam

Fanpage – jest jednym z mechanizmów wchodzących w skład FB. Jeśli podejmujesz akcje na moim fanpage’u, np.
– klikniesz w przyciski „Lubię to” lub „Obserwuj”,
– dodasz komentarz pod którymś z moich postów na fanpage’u,
– dodasz opinię,
FB informuje mnie o tym. Dzięki temu dowiaduję się o Twojej aktywności i mogę także odwiedzić Twój profil i zobaczyć informacje (dane osobowe), które udostępniasz publicznie.

Facebook Pixel (dalej również „piksel”) – na naszej stronie internetowej umieszczony jest tzw. Facebook Pixel. Jeśli odwiedzasz naszą stronę, jako zalogowany użytkownik FB, to pixel przekazuje do FB następujące dane:
1. Nagłówki HTTP – wszystkie informacje w nagłówkach HTTP. Nagłówki HTTP to standardowy protokół sieciowy wysyłany pomiędzy żądaniem przeglądarki, a dowolnym serwerem w Internecie. Nagłówki HTTP zawierają m.in. adresy IP, a także informacje o przeglądarce internetowej, lokalizacji strony, dokumencie, źródle przekierowania oraz osobie korzystającej z witryny internetowej.
2. Dane piksela – m.in. identyfikator piksela oraz dane plików cookie Facebooka.
3. Kliknięcia przycisków – zaliczają się do tego wszelkie przyciski klikane przez osoby odwiedzające witrynę, etykiety takich przycisków oraz wszelkie strony odwiedzane w wyniku kliknięcia określonego przycisku
4. Nazwy pól formularzy– zaliczają się do tej kategorii nazwy pól witryn internetowych, takie jak „adres e-mail”, „adres” oraz „ilość”, w przypadku zakupu produktu lub usługi. Piksel nie odczytuje wartości pól.
Pixel Facebooka jest umieszczony na moich stronach w celu prawidłowego dopasowania do Twoich preferencji, reklam wyświetlanych na FB i w sieci partnerskiej FB. W uproszczeniu – przekazuję do FB dane o Twojej aktywności, na podstawie których FB tworzy Twój profil (ja go nie znam) i na tej podstawie wyświetla Tobie dopasowane reklamy.

Przyciski społecznościowe – na moich stronach internetowych używam przycisku społecznościowego „Podziel się”, który pozwala Ci udostępnić na FB odnośnik do treści umieszczonych na moich stronach. Jeśli klikniesz w niego, zostaniesz przekierowany na stronę FB, na której skonfigurujesz sposób udostępnienia moich stron (jeśli nie będziesz wtedy zalogowany do FB, to w pierwszej kolejności pojawi się strona logowania).
Tym samym pośrednio przekazuję FB dane o Twoich preferencjach.

Messenger – to komunikator internetowy będący częścią FB. Jeśli piszesz do mnie przez Messenger, FB informuje mnie o tym. Dzięki temu dowiaduję się o Twojej aktywności, mogę Ci odpowiedzieć i mogę także odwiedzić Twój profil i zobaczyć informacje (dane osobowe), które udostępniasz publicznie.
Pamiętaj, że wszystkie informacje, które przesyłasz mi przez Messengera dostępne są również dla FB (również jest ich administratorem).
Jeśli nie chcesz, aby FB miał wgląd w naszą komunikację, rekomenduję inne formy kontaktu, które dla Ciebie udostępniam (email, formularze kontaktowe).

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będę przetwarzał przez czas odpowiedni do celu przetwarzani:

Informacje pozostawione przez Ciebie na moim fanpage’u w ramach komentarzy – do czasu kiedy:
– sam ich nie usuniesz, lub
– do czasu, kiedy nie zostaną usunięte przez FB np. z powodu złamania zasad obowiązujących na FB, lub
– do czasu, kiedy nie zostaną usunięte przeze mnie z powodu niestosowności treści (np. hejt, łamanie prawa, wprowadzanie w błąd, godzenie w moje dobre imię);
– przez ewentualny (określony w przepisach prawa) czas związany z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami;

Informacje przesłane w wiadomościach prywatnych (Messenger) – do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub zakończenia współpracy + ewentualny (określony w przepisach prawa) czas związany z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami;

Dane statystyczne odwiedzających moje strony internetowe lub fanpage – do czasu przekazania ich FB. Ten proces odbywa się automatycznie w czasie rzeczywistym, a dane stają się dla mnie anonimowe. Mogę przeglądać je dzięki usłudze FB Audience Insights ) w formie statystyk (ale już bez powiązania z Twoimi danymi osobowymi).

Komu udostępniam Twoje dane osobowe?

Twoje dane udostępniam lub mogę udostępnić:

– moim podwykonawcom, świadczącym mi usługi w zakresie IT i marketingu,
– uprawnionym organom państwowym, które zwrócą się do mnie o udostępnienie Twoich danych,
– właścicielowi serwisu społecznościowego Facebook, zgodnie z narzuconymi przez FB Tobie i mi „Zasadami dotyczącymi danych” (https://www.facebook.com/about/privacy)

Czy przekazuję Twoje dane do państw trzecich?

Państwo trzecie to (w uproszczeniu) państwo w którym RODO nie jest obowiązującym prawem. Co do zasady nie przekazuję danych do takich Państw z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu FB.
FB może przekazywać Twoje dane do państw trzecich. FB posiada certyfikat Privacy Shield, na podstawie którego w ramach umowy zawartej między Komisją Europejską, a Stanami Zjednoczonymi stwierdza się, że posiadacz takiego certyfikatu zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Jakie prawa Ci przysługują?

Prawo dostępu do danych
Możesz zażądać:
– abym udzielił Ci informacji o tym czy przetwarzam Twoje dane, a jeśli je przetwarzam, możesz zażądać,
– abym udzielił Ci dostępu do tych danych,
– abym jeszcze raz udzielił Ci informacji o przetwarzaniu, z którymi się teraz zapoznajesz.

Prawo do sprostowania
Jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe, które przetwarzamy są nieprawidłowe lub niekompletne, masz prawo żądać, abym je niezwłocznie sprostował.

Prawo do usunięcia danych
Masz prawo zażądać, abym przestał przetwarzać Twoje dane i usunął je.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Jeśli uważasz, że:
– Twoje dane, które przetwarzam są nieprawidłowe,
– uważasz, że przetwarzam Twoje dane niezgodnie z prawem, ale nie chcesz, abym je usuwał,
– dane, które przetwarzam są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń i nie chcesz, abym je usuwał, choć są mi już niepotrzebne,
możesz zażądać ograniczenia przetwarzania.

Jeśli żądanie będzie uzasadnione, będę Twoje dane wyłącznie przechowywać oraz przetwarzać tylko w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważny interes publiczny.
Ograniczę przetwarzanie Twoich danych również wtedy, gdy złożysz sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Ograniczenie to będzie trwało, do czasu ustalenia, czy mój interes jest nadrzędny wobec przyczyn Twojego sprzeciwu.


Prawo do powiadomienia odbiorców
Jeśli Twoje dane zostaną sprostowane, usunięte lub ograniczymy ich przetwarzanie, poinformuję o tym odbiorców tych danych chyba, że będzie to niemożliwe lub wymagać będzie niewspółmiernego wysiłku.
Jeśli tego zażądasz, poinformuję Ciebie o tych odbiorcach.

Prawo do przenoszenia danych
Jeśli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy i przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, to zrealizuję Twoje żądanie przeniesienia danych. Zostaną Ci one przekazane w powszechnie używanym formacie, który pozwoli je bez nadmiernych trudności przenieść do innego administratora.
Jeśli tego zażądasz prześlę je bezpośrednio nowemu administratorowi.
Przeniesienie danych nie powoduje automatycznie ich usunięcia u mnie.

Prawo do sprzeciwu
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

Prawo do wniesienia skargi do PUODO
Jeśli masz zastrzeżenia dotyczącą przetwarzania przeze mnie Twoich danych, najlepiej abyś zgłosiła/zgłosił się do mnie w pierwszej kolejności.  Wspólnie możemy to wyjaśnić.
Możesz również skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem strony internetowej Urzędu (https://uodo.gov.pl/) lub pod adresem:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

RODO-F-10-01-2019-07-30-01